a

Algemene info

Bedrijfsnaam: Bova Enviro+ nv
Btw: BE 0474.774.319
Adres: Wellingstraat 102 . B-9070 Destelbergen
Tel.: +32 9 210 28 60
Fax (think green): –

Contactpersonen + functie:
Geert Bogaert, dr. sc. – CEO
E-mail: geert.bogaert@bovaenviroplus.be
Website: www.bovaenviroplus.be
Oprichting: –
Aantal medewerkers: >50
Omzet: –

b

Omschrijving

BOVA ENVIRO+ NV is een advies- en studiebureau met meer dan 20 jaar ervaring, actief in Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Nederland en Luxemburg. Wij zijn een multidisciplinair en dynamisch team van meer dan 50 gepassioneerde experts op het vlak van milieu & natuur, omgeving, klimaat, afvalstoffenstudies, stortplaatsinrichting en –beheer, milieueffectenrapporten, veiligheid, bodemonderzoeken- en saneringsbegeleiding, ruimtelijke ordening en energie. BOVA ENVIRO+ NV biedt zo een compleet dienstenpakket aan voor bedrijven uit alle sectoren, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Wij verzorgen ook opleidingen en seminaries over deze thema’s waarin wij onze kennis en ervaring graag met u willen delen.

d

Specialisaties

 • Diensten van externe milieucoördinatorschappen
 • milieu-administratie
 • MER-studies (MER-coördinator, MER-deskundigen in diverse disciplines) :  Ontheffingsdossiers, project- en plan-m.e.r.-studies, en -screening
 • Hinder-, natuur- & energiestudies
 • Milieumanagement & milieu-audits
 • Bodemonderzoek & grondverzet
 • Begeleiding van bodemsaneringen
 • Ruimtelijke ordening & planologie
 • Veiligheid
 • Juridisch advies
 • Energie
 • Reach
 • Noodplanning
 • Stortplaatsdeskundige
 • Afvalstoffenstudies
 • Milieumanagementsystemen
i

Publireportage

Raadpleeg hier de publireportage.

E-news

Raadpleeg hier het laatste groene nieuws van Bova Enviro+.