a

Information générales

Société:
Ondernemingen Jansen nv
Jansen Grondopzuiging bvba
TVA:
BE 0441.545.285
BE 0534.552.152
Adresse: Steenweg op Weelde 31B-2330 Merksplas
Tél.: +32 14 63 31 52
Fax (think green): +32 14 63 52 12
Site web:
www.grondopzuiging.be
www.leidingen.be

Personnes à contacter + function:
Johnny Jansen – Gedelegeerd Bestuurder
Elly Bruurs – Bestuurder
E-mail: ondernemingen.jansen.nv@telenet.be
Fondation: in 1990
Nombre d’employés:
Ondernemingen Jansen nv – 19
Jansen Grondopzuiging bvba – 10

b

Description

In 1969 werd de éénmanszaak Jansen opgericht. De eerste activiteiten van de firma richtten zich op het loonwerk, maaral vlug ging de firma zich specialiseren in de wereld van de drinkwaterleiding en andere nutsvoorzieningen.

In 1990 werd de naamloze vennootschap Jansen opgericht en werkten beide firma’s complementair. De éénmanszaakwerd in 1998 volledig geïntegreerd in de vennootschap Ondernemingen Jansen NV.

In 2004 werden de activiteiten uitgebreid met de grondzuigwerken. De start werd gemaakt met de 1-turbine zuigmachine en is verder uitgebreid naar de krachtigere 2-turbine zuigwagens met keuze uit de Hollandse arm en de Krachtarm.De 3-turbine zuigwagen maakte in 2013 het wagenpark compleet.

Door de sterke evolutie en groei in de grondzuigwereld werd in 2013 de firma opgesplitst in Ondernemingen Jansen NV enJansen Grondopzuiging BVBA. De uitgebreide lijst van voorname en vaste opdrachtgevers zorgen voor de stabiliteitvan onze bedrijven. De knowhow dat elk bedrijf bezit, een brede waaier van activiteiten en een gemotiveerden flexibel personeelsteam, staan borg voor de toekomst.

Vanaf 2015 staat er aldus een vloot van 6 zuigwagens ter beschikking.

Met bijzondere aandacht voor energie, milieu en EPB zijn in 2016 de nieuwe bedrijfsgebouwen in gebruik genomen.

d

Spécialités

ACTIVITEITEN ONDERNEMINGEN JANSEN NV

 • aanleg en onderhoud van drinkwaterleiding in GY-PVC-PE
 • toevoerleiding, riolering, gasleiding, brandleiding
 • kabels, telefonie, tubes
 • allerlei grondwerken,
 • bouwen van watervangputten
 • bekistings- en betonwerken
 • ondergrondse boringen
 • diverse bestratingswerken

ACTIVITEITEN JANSEN GRONDOPZUIGING BVBA

 • grondwerk in stedelijke omgeving
 • grondwerk voor onderhoud aan kabel- en leidingnetwerken
 • grondwerk in raffinaderijen, gasstations, tankstations,…
 • boomverzorging
 • milieutoepassingen / saneringen
 • kleine bouwputten, aansluitputten, funderingsputten, …
 • zuigen op lange afstand
 • zuigen op hoogtes / verwijderen van dakgrind
 • proefsleuven
 • voorboringen voor grondstaalnames
 • moeilijk toegankelijke gebieden
 • bouwpuin en grond verwijderen uit kruipkelders en onder gebouwen
 • spoorwegwerken
 • interventies / reinigingswerken na brand of ongeval
 • slibverwijdering
 • vijverreiniging

E-news

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.