a

Informations générales

Société: OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Adresse: Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
Tél.: +32 15 28 42 84
Fax (think green): +32 15 20 32 75

Personnes à contacter + function:
Henny De Baets – Administrateur-Général
Jan Verheyen – Responsable de presse
E-mail: info@ovam.be
Site web: www.ovam.be
Fondation: 1981
Nombre d’employés: 378

b

Description

Les infos ci-dessous sont seulement disponibles en Néerlandais.

De OVAM spant zich dagelijks in voor een kwaliteitsvol en efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. En dat sinds 1981. De wereldbevolking groeit snel maar onze voorraad aan grondstoffen, materialen en open ruimte is schaars, en daarom uiterst kostbaar. Toch is de beschikbaarheid ervan cruciaal voor onze samenleving. Vanuit ecologisch en economisch perspectief, kunnen we dus niet meer rond een duurzaam afvalstoffen-, materialen- en bodembeheer.Daarom zetten we samen onze schouders onder zes duidelijke doelstellingen:

  • de afvalberg verkleinen;
  • afval hergebruiken en recycleren;
  • afval milieuvriendelijk verwerken;
  • de omslag naar een kringloopeconomie – een economie waarin goederen duurzaam worden geproduceerd en hergebruikt – inzetten;
  • verontreinigde gronden saneren;
  • nieuwe bodemverontreinigingen voorkomen.

Samen met burgers, bedrijven en collega-overheden maakten we van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende regio. Maar we willen onze samenleving verder sturen richting duurzaam ruimtegebruik en gesloten materialenkringlopen.

d

Spécialités

Het afleveren van bodemattesten, het opvolgen van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, het beoordelen van bodemsaneringwerken in uitvoering

E-news

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.