a

Informations générales

Société: Sweco Belgium srl
TVA: BE 0405.647.664
Adresse: Arenbergstraat 13 – bus 1
B-1000 Brussel
Tél.: +32 2 383 06 40

 Personnes à contacter + function:
Tom Van Den Noortgaete – Division Director Energy & Environment
E-mail: info@swecobelgium.be
Site web: www.swecobelgium.be
Fondation: 1956
Nombre d’employés: 2.000
Chiffre d’affaires: 217.000.000 euro (2022)
b

Description

Les infos ci-dessous sont seulement disponibles en néerlandais.

 

Sweco is Europa’s toonaangevend ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau. Zij geven vorm aan de steden en gemeenschappen van morgen. Met een uitgebreid netwerk van vestigingen zijn ze lokaal verankerd en staan ze dicht bij hun klanten en hun projecten. Via de divisies Regional Infrastructure,
Highways, Waterways & Light Rail, Buildings, Industry en Energy bieden ze publieke en private bedrijven oplossingen aan voor alle industriële, milieu-, bodem-, energie- en waterprojecten.

 

Milieu

  • Algemeen milieuadvies & Externe milieucoördinatie
  • Opstellen van omgevingsvergunningsaanvragen en MER studies
  • Begeleiding van milieuzorg- en duurzaamheidssystemen (ISO14001, ISO26001, MVO prestatieladder, SR10 …)
  • Opstellen van duurzaamheidsrapportages (GRI)
  • Asbestinventaris en sloopopvolgingsplan

Bodem

  • Erkend bodemsaneringsdeskundige (Vlaanderen, Brussel, Wallonië)
  • Bodemonderzoek (verkennend, oriënterend, beschrijvend …)
  • Bodemsaneringsprojecten en milieukundige begeleiding van bodemsaneringswerken
  • Technisch verslag grondverzet
  • Infiltratieonderzoek, waterbodemonderzoek, onderzoek bagger- en ruimingsspecie, asbestonderzoek
  • Brownfieldontwikkeling en landmanagement
  • Risico-evaluaties (humaan, ecotox, verspreiding)
  • Grondwatermodellering
  • In-situ saneringstechnieken
  • Opmaak saneringsbestekken en tendering
  • Environmental Due Diligence
  • Aanpak stortplaatsen

Water

  • Algemeen waterbeleid met klantgerichte oplossingen
  • Behandeling van stedelijk en industrieel afvalwater
  • Productie van proces- en drinkwater
  • Beoordeling en optimalisatie van bestaande installaties
  • Hergebruik van proces- en afvalwater

Energieconsulting

  • Energieaudits en energieplannen (EBO, BEP,…)
  • Haalbaarheidsstudies en engineering van energiebesparende maatregelen
  • Studie en ontwerp van warmtenetten en hernieuwbare energiesystemen (wind, afval WtE, diepe geothermie, biomassa, zon …)
  • Sustainable building (BREEAM, LEED)
  • Smart Grid solutions, flexibility & storage
  • Begeleiding bij energiezorgsystemen (ISO50001)
  • Masterplanning, energieconcepten en due diligence
  • Process & utility optimalisaties
  • Waterstof en opslag, alternatieve aandrijvingen

Windenergie

  • Haalbaarheid, energieopbrengst, screenings (natuur e.a.)
  • Ontwikkeling, vergunningsaanvragen, netstudies
  • Ontwerp & realisatie van infrastructuur, netkoppeling, fundering en turbinebouw
  • Uitvoeringsbegeleiding en veiligheidscoördinatie
  • Due diligence op windparken

 

d

Spécialités

Sweco Belgium is ‘Erkend Dienstverlener KMO-portefeuille’ voor gesubsidieerd advies in milieu, bodem, water en energie

E-news

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.